เฮียมุ่ย กรุ๊ป

สาขาของเรา

ศูนย์รถดีบางพลี
บางพลีใหญ่
เลขที่ 119/9 หมู่ 11 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
02-312-2112, 098-919-2960
เวลาทำการ
บางนา กม.11
บางพลีใหญ่
เลขที่ 4/44 หมู่ 14 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
02-750-0004
เวลาทำการ
ตรอ. บางแก้ว
บางแก้ว
เลขที่ 188 หมู่ 9 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
02-014-7237
เวลาทำการ
ศูนย์รถดีบางพลี หนามแดง
บางพลีใหญ่
เลขที่ 44/4 หมู่ที่ 2 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
02-755-5336
เวลาทำการ
ตรอ. บางโฉลง
บางโฉลง
เลขที่ 11/77 ม. 7 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
02-103-4901
เวลาทำการ
หจก. บางเสาธง
บางเสาธง
เลขที่ 188 หมู่ 7 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10570
02-006-8878
เวลาทำการ
ตรอ. คลองส่งน้ำ
บางปลา
เลขที่ 1 หมู่ 7 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540
02-180-0303
เวลาทำการ
ตรอ. ธนสิทธิ์
บางพลีใหญ่
เลขที่ 77/23 หมู่ 19 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
02-045-5755
เวลาทำการ
ตรอ. ขจรวิทย์
บางพลีใหญ่
เลขที่ 108 หมู่ที่ 3 บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
02-000-1788, 098-919-2960
เวลาทำการ

ศูนย์บริการตรวจรถใช้ก๊าซ CNG LPG

สำหรับลูกค้าที่รถติดแก๊สสามารถเข้ารับบริการตรวจสภาพรถใช้ก๊าซได้ที่ 2 สาขา

ศูนย์ที่ 1 สาขาบางพลีใหญ่

ศูนย์ที่ 2 สาขาบางเสาธง